Czerwiec 30, 2022, 01:57:40

Licencja rejestracji

Portal ocalicodzapomnienia.eu wraz z jego subdomenami jest dla wszystkich tych, którzy chcą ocalić od  zapomnienia polskie dziedzictwo kulturowe.
         
W Ocalić od zapomnienia każdy, kto ma  ochotę coś ocalić w pierwszym momencie powinien zarejestrować się na  naszej stronie, do rejestracji potrzebne jest tylko konto e-mailowe.
         
POSTANOWIENIA OGÓLNE
         
1.  Portal zabytki.ocalicodzapomnienia.eu, chce przede wszystkim pokazywać i promować w internecie historię  tę odległą i tę wczorajszą.
2.  Informacje zawarte w Portalu maja na celu, tylko i wyłącznie dostarczanie informacji naukowej, historycznej i aktualnej.
3. Internauci zarejestrowani zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego prawa jak i aktualnego regulaminu.
4. Portal nie propaguje żadnych idei - poglądów.
         
         
PRAWA AUTORSKIE
         
1.  Posiadaczem wszelkich praw autorskich do portalu ocalicodzapomnienia.eu  zwanego w tym regulaminie Portalem i jego części składowych   zamieszczonych w ramach Portalu są Administratorzy.
2. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do  używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich tresci dostępnych w  Portalu podlegają w  szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994  r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z  pózn. zm.).
3. Zezwalamy na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie  oraz drukowanie tresci z Portalu wyłacznie w celach niekomercyjnych na  własny użytek.
4. Wykorzystywanie treści z Portalu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora Portalu.
5.  Upublicznienie jakiejkolwiek treści z Portalu nawet w celach  niekomercyjnych każdorazowo wymaga umieszczenia pod treścią linka  wskazującego miejsce jej pochodzenia.
6. W innych przypadkach  należy kontaktować się z administratorem. ocalic@ocalicodzapomnienia.eu.
         
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
         
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
         
a. przerwy w funkcjonowaniu  Portalu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżacymi po jego stronie
b. prawdziwość, rzetelność, aktualność treści dostępnych w Portalu
c. wykorzystanie treści uzyskanych w trakcie przeglądania Portalu
d. utratę danych
e. sposób, w jaki przeglądający korzystają z Portalu, ani za skutki z tego wynikłe
f. wyłączenie, zmiany Portalu lub, którejś z jego części
g. z działania osób trzecich, które lamia prawo
h. osoby przystępując do korzystania z Portalu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek  szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób  trzecich.
         
REJESTRACJA
         
1. Osoby, które chcą umieszcząć  na portalu swoje artykuły, zdjęcia muszą zarejestrować się na portalu.  Do rejestracji potrzebne jest tylko podanie   adresu e-mail w celu  weryfikacji danych. Pamiętaj podając adres e-mail w celu rejestracji  nie może on składac się z imienia i nazwiska, za te   niedogodność  przepraszamy. Zobacz politykę prywatności.
2. Osoby zarejestrowane muszą zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go.
         
UMIESZCZANIE KOMENTARZY
         
1. Na stronach portalu  w różnych miejscach jest możliwość zamieszczenia opinii i komentarzy na temat danego wpisu.
2.  Nie można umieszczać  tekstów uznawanych powszechnie za obraźliwe,  niezgodne z polskim prawem lub zawierające wulgaryzmy, wzywających do  nienawiści, propagujących przemoc oraz przekraczających  granice  dobrego smaku, uznawane za naganne moralnie, naruszające zasady  netykiety.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wszystkich komentarzy naruszających punkt drugi umieszczanie komentarzy.
         

UŻYTKOWNIK MOŻE

1. Dodawać, modyfikować i usuwać swoje wpisy w serwisie.
2. Dodawać, modyfikować i usuwać swoje zdjęcia
3. Użytkownicy którzy wykorzystują opisy z innych źródeł zobowiązani są do podania jego źródła (jeżeli regulamin tych serwisów zezwala na takie działania).

REKLAMA
         
1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia reklam.
2. Reklamy mogą być umieszczane po uzgodnieniu warunków umieszczenia ich  z administratorem portalu.
         
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
         
1.  Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Portal  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o  czym Państwo zostaniecie poinformowani.  
2. Czytając, przeglądając czy używając Portalu, akceptujesz zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
3.  Technologia transmisji danych stosowana w Internecie nie gwarantuje w  pełni tajemnicy i bezpieczeństwa składowanych i przesyłanych  informacji.
4. Jeśli się nie zgadzasz z zasadami obowiązującymi w Portalu powinieneś zaprzestać jego przeglądania.
         
Zespól  ocalicodzapomnienia.eu